Áhugavert Umf. Selfoss

Íþrótta- og útivistarklúbbur UMFS

Ungbarnasund Guggusund

JAKO_jakosport

EIMSKIP_FLYTJANDI

 

Afreks- og styrktarsjóður

Reglugerð fyrir Afreks- og styrktarsjóð Umf. Selfoss og Árborgar

1. grein
Sjóðurinn heitir Afreks- og styrktarsjóður Umf. Selfoss og Árborgar.

2. grein
Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga eða hópa innan Umf. Selfoss sem náð hafa umtalsverðum árangri í íþrótt sinni. Einnig að styðja við námskeið og menntun þjálfara, leiðbeinenda eða félagsmanna sem eflir þá í starfi innan félagsins. Þá er sjóðnum ætlað að styðja við nýmæli í starfi innan félagsins.

3. grein
Eingöngu félagar og keppnishópar innan Umf. Selfoss sem stunda íþróttir sem viðurkenndar eru af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands geta sótt um styrk úr sjóðnum. Íþróttakarl og íþróttakona ársins skulu fá ákveðna upphæð við kjör ár hvert án umsóknar. Stjórn sjóðsins skal ákveða upphæð hverju sinni. Þeir sem sækja um styrki vegna námskeiða, menntunar eða nýmæla í starfi skulu einnig vera félagar innan Umf. Selfoss eða starfa innan félagsins. Sama á við um deildir eða hópa.

4. grein
Stjórn sjóðsins skipar framkvæmdastjórn Umf. Selfoss: Formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi. Til vara skulu skipaðir einstaklingar úr aðalstjórn félagsins. Varsla sjóðsins skal vera í höndum gjaldkera félagsins.

5. grein
Tekjur sjóðsins eru árlegt framlag Sveitarfélagsins Árborgar, samkvæmt þjónustusamningi þess við Umf. Selfoss. Framlagi Sveitarfélagsins skal haldið aðskildu í bókhaldi sjóðsins. Aðrar tekjur eru núverandi tekjustofn afreksmannasjóðs Umf. Selfoss, skv. ákvörðun stjórnar, ásamt almennum framlögum. Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðins íþróttamanns/manna skulu ganga beint til viðkomandi aðila.

6. grein
Stjórn sjóðsins getur veitt styrk til einstaklinga innan deilda félagsins ef viðkomandi uppfyllir annað eftirtalinna skilyrða:

a) Styrkur til afreksfólks sem hefur verið valið til keppni fyrir Íslands hönd eða einstök sérsambönd innan ÍSÍ. Miða skal við að viðkomandi keppi á eða hafi möguleika á þátttöku á Ólympíu-, Heims-, Evrópu- eða Norðurlandameistaramótum ásamt landsleikjum eða landskeppnum á vegum sérsambanda ÍSÍ.

Annars vegar til afreksmanna sem eru í fremstu röð á Íslandi og þátttakendur í keppnum í alþjóðlegum verkefnum. Hins vegar til afreksmanna sem keppa fyrir hönd yngri landsliða Íslands.

b) Styrkur til afreksfólks til að mæta kostnaði s.s. ferða- og gistikostnaði vegna æfinga og/eða keppni utan sveitarfélagsins á vegum landsliðs á vegum ÍSÍ eða sérsambanda innan ÍSÍ. Framvísa þarf reikningum með umsókn.

Hver einstaklingur getur fengið úthlutað einu sinni á ári.

7. grein
Stjórn sjóðsins getur veitt styrk til deilda innan félagsins ef þær uppfylla annað eftirtalinna skilyrða:

a) Styrkur vegna útlagðs kostnaðar deilda vegna þjálfara og/eða leiðbeinenda sem starfa á vegum félagins vegna þátttöku í viðurkenndum námskeiðum eða annarrar viðurkenndrar menntunar. Einnig til deilda, ráða, nefnda eða hópa innan félagsins er tengist gæðastarfi eða skipulögðu fræðslustarfi. Greitt er hámark kr. 30.000- vegna námskeiðs innanlands og kr. 50.000- vegna námskeiðs erlendis. Framvísa þarf reikningum með umsókn.

b) Styrkur fyrir nýmæli í starfi. Miða skal við að um tímabundinn styrk sé að ræða meðan verið er að skjóta stoðum undir viðkomandi nýmæli. Stjórn sjóðsins metur hve oft sami eða sams konar viðburður getur fengið styrk. Almennir íþróttaviðburðir eða mót falla ekki undir þennan lið. Framvísa þarf reikningum með umsókn.

8. grein
Þær upphæðir sem nefndar eru í reglugerðum eru til viðmiðunar en styrkurinn miðast við fjárhagslega getu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna þátttöku. Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram á uppskeruhátíð íþrótta- og menningarnefndar Árborgar sem fram fer árlega milli jóla og nýárs.

9. grein
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast sjóðsstjórn eigi síðar en 1. desember ár hvert og vera undirritaðar af formanni/starfsmanni viðkomandi deildar. Ef um er að ræða umsóknir frá hópum/liðum er fullnægjandi að formaður/starfsmaður deildar undirriti umsókn. Í umsókn skal gerð grein fyrir þeim kostnaði sem viðkomandi kann að hafa orðið fyrir eða áætluðum kostnaði.

10. grein
Reglugerðin var samþykkt á fundi aðalstjórnar 7. október 2015 og tekur gildi 1. janúar 2016. Um leið falla úr gildi eldri reglugerðir um starfsemi sjóðsins.

 

Úthlutanir úr Afreks- og styrktarsjóði

Úthlutun úr Afreks- og styrktarsjóði 2015

Úthlutun úr Afreks- og styrktarsjóði 2014

Úthlutun úr Afreks- og styrktarsjóði 2013